Wie heeft dit niet meegemaakt? Er gebeurt iets waardoor we ons totaal onzeker voelen. Negatieve gedachten verspreiden zich snel en we voelen ons plotseling angstig, verlegen of minderwaardig. Weg is ons zelfvertrouwen. Toch is dit juist zo belangrijk voor een gelukkig en zorgeloos leven! Dus wat kunnen we doen om ons zekerder en zelfverzekerder te voelen?

Wat zelfvertrouwen eigenlijk betekent

Om te weten hoe we ons zelfvertrouwen een boost kunnen geven, moeten we eerst begrijpen wat zelfvertrouwen eigenlijk is. Gelukkig is het niet zo ingewikkeld. Het betekent precies wat het zegt: zelfbewustzijn! Het betekent niet alleen dat je je bewust bent van je pure bestaan, maar ook van al het andere dat bij je hoort. Je vermogens en krachten, je competenties en eigenschappen.

Met andere woorden, een bewustzijn van de betekenis en waarde van je eigen persoon.

Ons zelfbewustzijn bestaat uit veel verschillende niveaus van onszelf: Zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfeffectiviteit, zelfbeheersing enzovoort. En de verschillende ervaringen die we hebben in contact met andere mensen in ons leven spelen ook een grote rol in ons zelfbewustzijn. Deze twee aspecten, enerzijds ons zelfbeeld en anderzijds het beeld dat we van anderen hebben, vormen uiteindelijk ons zelfvertrouwen.

Waarom ben ik niet zelfverzekerd?

Net zoals ons zelfvertrouwen bestaat uit ons zelfbeeld en het beeld dat onze medemensen van ons hebben en daardoor versterkt kan worden, kan het ook verzwakt worden door deze twee aspecten.

Idealiter behandelt onze omgeving ons met waardering, respect en erkenning. Helaas is dat niet altijd het geval. Maar al te vaak moeten we leren omgaan met kritiek, veel te hoge verwachtingen of zelfs oordelen en vijandigheid. Als we dan ook nog van binnenuit aan onszelf twijfelen omdat we ons misschien meer richten op onze zwakheden dan op onze sterke punten of omdat we zelfwaarderingsschadelijke overtuigingen hebben geïnternaliseerd zoals "ik ben een mislukkeling en kan niets", dan wordt het des te moeilijker om om te gaan met de feedback van de mensen om ons heen en neemt ons gevoel van eigenwaarde steeds verder af.

We kunnen de manier waarop onze medemensen ons behandelen maar in beperkte mate veranderen. Wat we echter wel kunnen veranderen, is ons eigen gedrag en onze houding ten opzichte van onszelf! Een laag zelfbeeld is niet iets dat niet veranderd kan worden!

Wanneer wordt zelfvertrouwen schadelijk?

Voordat we ingaan op hoe je je zelfvertrouwen kunt vergroten, is het belangrijk om te begrijpen dat veel zelfvertrouwen niet altijd positief kan zijn. Vooral niet als het niet eerlijk is.

Als je weet hoe belangrijk je bent, hoef je jezelf niet langer belangrijk te maken.

De meeste mensen hebben zelftwijfel of zelfs minderwaardigheidsgevoelens op bepaalde gebieden in het leven. Dit is volkomen normaal. Maar de manier waarop we met deze twijfels omgaan kan erg verschillen. Idealiter zou je, als je zelftwijfels hebt, naar jezelf moeten kijken, zien waar deze twijfels vandaan kunnen komen en proberen aan jezelf en je zelfbeeld te werken. Dit is het duurzamere en gezondere alternatief, maar ook het moeilijkere.

De andere, iets gemakkelijkere optie is om gewoon te doen alsof deze twijfels niet bestaan en te proberen je eigen onzekerheden te bedekken met overdreven en kunstmatig opgeblazen zelfvertrouwen. Dit zijn vaak mensen die heel luidruchtig en opvallend overkomen, alsof ze barsten van het zelfvertrouwen. In extreme gevallen vertonen ze ook narcistische karaktertrekken die ertoe leiden dat andere mensen in hun omgeving gekleineerd worden om zichzelf als de beste te zien. Dit kan een intimiderend effect hebben en op korte termijn zelfs tot gevolg hebben dat zulke mensen erg populair zijn in hun omgeving en erkenning krijgen. Dit maakt het op zijn beurt gemakkelijker om onze eigen zelftwijfel te negeren.

Zolang we echter niet werken aan onze eigen houding ten opzichte van onszelf en de bijbehorende onzekerheid, is deze aanpak slechts een oppervlakkige oplossing die het eigenlijke probleem van een gebrek aan zelfvertrouwen niet kan oplossen en alleen maar wegduwt.

Hoe zelfverzekerd ben ik echt? De test

Maar terug naar jou en je zelfvertrouwen! Weet jij hoe zelfverzekerd je echt bent? Dat kun je precies testen met de volgende vragen:

 1. Je bent uitgenodigd voor een feestje waar je maar één persoon kent. Vraag je je af of je misschien niet moet gaan?

 2. Denk je vaak na over wat anderen van je zouden kunnen denken?

 3. U bent bij de kapper en u vindt uw nieuwe kapsel niet mooi. Is het waarschijnlijker dat je het kapsel accepteert zoals het is dan dat je de kapper vraagt om het weer te veranderen?

 4. Vind je het soms moeilijk om hulp te vragen?

 5. Een vriendin vraagt je of je tijd hebt om samen uit eten te gaan. Maar je hebt niet echt zin om tijd met haar door te brengen. Ga je toch met haar uit of verzin je een smoes in plaats van gewoon eerlijk te zijn?

 6. Vind je het moeilijk of nerveus om te spreken voor grote groepen of met autoritaire figuren?

 7. Ben je snel in verlegenheid gebracht als iemand je een compliment geeft?

 8. Heb je de neiging om je voor veel dingen te verontschuldigen en je te schamen?

 9. Je bent in een restaurant en je eten komt koud op tafel. Hou je je mond en eet je het toch op zonder te klagen over je bestelling?

 10. Geef je toe aan meningsverschillen ook al ben je overtuigd van je eigen standpunt?

 11. Probeer je meestal iedereen tevreden te stellen?

Als je JA hebt geantwoord op 1 - 3 van de bovenstaande vragen, kan het volgende deel van dit artikel nuttig voor je zijn. Je zelfvertrouwen kan wel een oppepper gebruiken. Een beetje onzekerheid van tijd tot tijd is heel normaal en oké, maar het hoeft niet!

Als je op meer dan 4 vragen JA hebt geantwoord, voel je je op dit moment misschien niet zo goed over jezelf. Dit is ook prima en kan van tijd tot tijd gebeuren. Misschien kunnen een paar van de tips en suggesties je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen en je weer zelfverzekerder en comfortabeler te voelen in sociale situaties!

Mijn zelfvertrouwen vergroten - 6 tips

Ongeacht de uitslag van de test of hoe je over jezelf en je zelfvertrouwen denkt, de meeste mensen hebben baat bij een duwtje in de rug naar meer zelfvertrouwen! Natuurlijk kan je zelfvertrouwen variëren op verschillende gebieden in je leven. Daarom geef ik je graag een paar tips en stof tot nadenken die je over de hele linie kunt toepassen en die je kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen waar je dat nodig hebt.

Misschien past niet elke oefening bij jou. Probeer gewoon uit wat voor jou goed voelt en jou persoonlijk helpt.

Wees een superheld

Allereerst wil ik je voorstellen aan mijn favoriete oefening voor meer zelfvertrouwen. De oefening is eenvoudig, kan door iedereen gedaan worden en heeft snel effect! De superheld oefening!

Ga hiervoor staan met je voeten op schouderbreedte uit elkaar, strek je borst naar voren, richt je ogen op en plaats beide handen op je heupen. Of - als een echte superheldin - kun je ook één vuist in de lucht steken. Probeer een paar minuten in deze houding te blijven en je stemming zal snel veranderen.

Onze houding heeft een extreme invloed op hoe we ons voelen. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen in een negatieve of depressieve stemming met een meer voorovergebogen houding lopen dan mensen in een positieve stemming. En dit effect werkt ook andersom. Ik doe deze oefening bijvoorbeeld voor examens, als ik erg nerveus ben, om mezelf een oppepper te geven en me het gevoel te geven dat ik "alles aankan". Waarom probeer je het niet eens!

Wat denk jij?

Een nog effectiever punt, maar een dat niet zo gemakkelijk te veranderen is, zijn je eigen gedachten en verwachtingen die opkomen wanneer je je in uitdagende situaties bevindt.

Negatieve gedachten en overtuigingen zoals "ik kan dit niet" of "ik kan dit niet", "ik ben een mislukkeling" of "ik ben niet goed" komen vaak op. Als je bekend bent met zulke gedachten, is de eerste belangrijke stap om ze te herkennen. Probeer aandacht te besteden aan je eigen gedachten in moeilijke situaties en schrijf ze op. Als je weet waar je mee te maken hebt, is het gemakkelijker om aan te vallen!

De volgende stap is het doorbreken van deze negatieve overtuigingen. Kijk goed naar je overtuigingen en probeer ze te veranderen in positieve. Verander bijvoorbeeld "Ik kan het niet" in "Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus wat kan er misgaan!". Misschien vind je dit in het begin moeilijk, maar met elke volgende zin zul je positievere alternatieven bedenken.

Door iets positiefs te herformuleren, zwengelen we de zogenaamde self-fulfilling prophecy in ons voordeel aan. Volgens deze theorie komt wat we denken en waarvan we echt overtuigd zijn ook uit. Dus als je in staat bent om steeds meer positieve gedachten op te nemen, zullen er steeds meer positieve dingen met je gebeuren en kan je zelfvertrouwen groeien!

De juiste omgeving

Zoals ik hierboven al zei, heeft onze omgeving ook een grote invloed op hoe zelfverzekerd we ons voelen en hoe goed ons zelfvertrouwen is. Soms is de oorzaak van een laag zelfvertrouwen ook deels te wijten aan het feit dat we ons omringen met negatieve en giftige mensen die slecht praten over veel dingen en ons gewoon ongemakkelijk laten voelen. Misschien is het die vriendin die altijd zeurt of constant jaloers lijkt te zijn en je niets misgunt. Misschien is het je baas of collega die geen fouten in je kan ontdekken en je alleen maar bekritiseert in plaats van je te prijzen. Ken jij zulke mensen in je omgeving?

Denk eens na over met wie je jezelf elke dag omringt en hoe goed deze mensen echt voor je zijn. En hoe moeilijk het ook is, soms is de beste stap om een stapje terug te doen! Probeer, voor zover je kunt, jezelf meer en meer te omringen met positieve mensen die je steunen en met respect behandelen. Vooral onder vrienden kan dit ontzettend moeilijk zijn. Maar vergeet niet dat jij hier de belangrijkste persoon bent! En alles wat niet goed voor je is, zou geen plaats moeten hebben in je leven.

Wees trots op jezelf

En nu we het er toch over hebben: Als we kritiek van anderen te veel ter harte nemen, betekent dat vaak dat we ons vooral richten op onze zwakheden en fouten. Maak daar een einde aan! Een eenvoudige en effectieve oefening hiervoor is om pen en papier te pakken en 10 dingen op te schrijven die je leuk vindt aan jezelf! Of 10 sterke punten die je over jezelf ontdekt. Of 10 dingen die je al bereikt hebt in je leven. Ik weet het, 10 dingen klinkt nu misschien als heel veel. Maar dat is het helemaal niet. Je bent geweldig zoals je bent! En echt, iedereen heeft successen kunnen vieren in zijn leven, of ze nu groot of klein zijn. Misschien moet je jezelf hier af en toe aan herinneren. Deze dingen opschrijven en visualiseren kan een goede manier zijn om je te helpen trots op jezelf te zijn.

En als je helemaal niets kunt bedenken: verlaat je comfortzone en zie je angsten onder ogen. De meeste situaties waarover we ons zorgen maken, zijn niet zo erg als we in eerste instantie verwachten. Je zult je realiseren dat hoe meer je dingen durft uit te proberen, hoe meer positieve ervaringen en successen je zult hebben!

Oeps - ging er iets mis?

Fouten maken is menselijk. En bovenal zijn ze belangrijk. Alleen door fouten te maken kunnen we leren om te groeien in het licht van taken en uitdagingen. Fouten maken verandering mogelijk! En met verandering kunnen we voortdurend aan onszelf werken en de persoon worden die we willen zijn. Dus als de volgende fout zich voordoet - en laten we eerlijk zijn, die zal zich voordoen - haal dan diep adem, tel tot 10 en concentreer je op de nieuwe kans die zich net heeft voorgedaan. Wees niet bang voor fouten, maar probeer ze te zien als iets positiefs. Als een nieuwe deur die voor je opengaat!

Jouw weg naar meer zelfvertrouwen

Ons zelfvertrouwen wordt door veel dingen beïnvloed. Zowel door de mensen om ons heen en hoe ze ons behandelen, als door onze eigen gedachten, gevoelens en gedrag. En dat is precies de kern van de zaak: het zijn je gedachten, je gevoelens en je gedrag die hier grotendeels bepalend zijn. En daarom kan alleen jij iets veranderen. Geef jezelf een schok en doe iets goeds voor jezelf. Een zelfverzekerder leven is vaak ook een gelukkiger leven! En om daar te komen, heb je alles al wat je nodig hebt - jezelf!

Het enige wat ik te zeggen heb is: Je kunt het en je bent het waard!
26 oktober 2023